Haslau / Hazlov


Hazlov - mapa hostinců

Mapa severovýchodní části Hazlova se žlutě vyznačenými hostinci (viz č.p. v tabulce na předchozí straně)


1 2 3

8

Gasthaus Zapf, č.p.80

Tento hostinec se nacházel v tehdejší Ledergasse (Kožná). Jeho posledním provozovatelem byl Georg Zapf. Objekt dosud stojí.

Gasthaus Zapf

Hostinec je vpravo na fotografii, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg


9

Restauration Casino, č.p. 94

Tato restaurace se nacházela přímo na Hlavní ulici. Patřila Měšťanskému pivovaru v Aši. Zanikla v poválečných letech. Objekt se dochoval do současnosti, je v něm obchod provozovaný Vietnamci.

Restauration Casino Restauration Casino

2x foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Restauration Casino

Restaurace z pohledu od Ašské ulice; foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Restauration Casino kolem 1960

Sluneční hodiny nad vchodem do někdejší restaurace, někdy v 60. letech 20. století; foto: FB Hazlov


10

Bierschank Seidl č.p. 125

Toto pohostinství, nebo spíše výčep, jak bylo uvedeno na vývěsním štítě, se nacházelo naproti mlýnu Hammermühle. Provozovala ho rodina Seidlů. Zbořeno v poválečné době.

Gasthaus Seidl Gasthaus Seidl bei Hammermühle

Mlýn Hammermühle s výčepem Seidl vpravo


11

Gasthaus Biedermann, č.p. 134

Tento hostinec se nacházel těsně nad tratí, nad železničním nádražím, podle adresářů zanikl někdy v průběhu 30. let 20. století. Objekt byl v poválečné době zbořen.


12

Gasthaus Heinl, č.p. 135

Tento hostinec se nacházel v ulici vedoucí ke kostelíku, zhruba naproti dnešní hospody pod zámkem. Zbourána v poválečné době.


13

Gasthaus Zum Schloß-Bräuhaus, č.p. 136/310

Tento hostinec se nacházel nad někdejším Tržním náměstím, byl součástí objektu zámku. Je uveden pouze v adresáři z roku 1906. Později se zřejmě přesunul do sousedního objektu č.p. 310. Tento hostinec byl provozován nepřetržitě až do skončení 2. světové války a poté, jako jeden z mála v Hazlově, s přestávkami i po ní. V současnosti (2016) mimo provoz.

Gasthaus Schloßschänke

Podoba hostince kolem roku 1900, vpravo je vidět komín pivovaru, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Schloßschänke

Podoba pozdějšího hostince ze 30. let 20. století, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Schloßschänke

Stav z roku 1941, foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Schloßschänke 1967 Gasthaus Schloßschänke 1968 Gasthaus Schloßschänke 1970

Stav hostince v letech 1967-1970, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


1 2 3

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014