Haslau / Hazlov


Hazlov - mapa hostinců

Mapa oblasti silnice do Aše se žlutě vyznačenými hostinci (viz č.p. v tabulce na první straně)


1 2 3

14

Gasthaus Goldschald, č.p. 152

Tento hostinec se nacházel na současné cestě na golf, nad hostincem stejného jména, který však byl uveden jen v adresáři z roku 1906. Rodina Goldschaldů se pak někdy ve 20. letech 20. století pravděpodobně přesouvá právě sem. Provozováno až do odsunu původního německého obyvatelstva. Objekt se zachoval dodnes.

Gasthaus Goldschald

15

Gasthaus Reinl, č.p. 190

Tento hostinec byl pravděpodobně součástí mlýnu Hirschmühle, který stál na Slatinském potoce na cestě do Libé. Objekt zbořen v poválečné době.

Gasthaus Reinl

Foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg


16

Gasthaus Zum schwarzen Roß (U černého koně), č.p. 192

Tato restaurace se nacházela na Chebské ulici, zhruba v místech dnešní restaurace Kuželna. Provozovala ho rodina Pfeifferů. Zbořeno v poválečné době.


17

Gasthaus Sölch, č.p. 200

Tento hostinec se nacházel na Hlavní ulici, provozován byl až do odsunu německého obyvatelstva. Byl to, soudě podle velikosti domu, pouze menší výčep. Objekt se dochoval dodnes.

Gasthaus Sölch

Hostinec se nacházel v domě zcela vlevo, před ním po válce zbouraný dům č.p.187; foto: FB Hazlov

Gasthaus Sölch

Hostinec v roce 1938, v pozadí lze spatřit restauraci Casino; foto: FB Hazlov

Gasthaus Sölch

Stav někdejšího hostince v zimě roku 1968, vedlejší dům již zbourán; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


18

Gasthaus Ott, č.p. 202

Tento hostinec se nacházel na Ašské ulici, zanikl bezprostředně po odsunu původního německého obyvatelstva. Objekt se dochoval dodnes.

Gasthaus Ott 1950

Někdejší hostinec v roce 1950; foto: FB Hazlov


19

Gasthaus Herrmann, č.p. 226

Tento hostinec stál v části Hazlova nazývané tehdy Untere Schäferei, dnes Ovčín. Je uveden pouze v adresáři z roku 1930, někdy počátkem 40. let pak musel zaniknout. Objekt byl v poválečné době zbořen.

Gasthaus Herrmann

Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


20

Gasthaus Biedermann, č.p. 232

Tento hostinec se nacházel v tehdejší místní části Ziegelhütte, nedaleko někdejšího železničního přejezdu, vedle 2 dosud stojících domů č.p. 245 a 246. Zanikl s odsunem původního obyvatelstva. Zbourán v poválečné době.

Gasthaus Biedermann

Hostinec focený ze silnice na Aš, foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau


21

Gasthaus Köhler, č.p. 249

Tento hostinec se nacházel na tehdejší Bahnhofstrasse(Nádražní). Je uveden pouze v adresáři z roku 1930, ovšem podle níže uvedené fotografie musel být v provozu o mnoho let dříve. Objekt zbořen v poválečné době, na jeho místě dnes stojí novostavba s nefunkční restaurací (stav 2016).

Gasthaus Köhler

Pohlednice s hostincem pocházející z počátku 20. století; foto: sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Köhler

Hostinec poslední v řadě, 30. léta 20. století; foto: FB Hazlov

Gasthaus Köhler

Zde ten samý hostinec mezi stromy; foto: FB Hazlov


22

Gasthaus Schwab, č.p. 252

Tento hostinec se nacházel za někdejší továrnou C.B.Göldnera. Je uvedena pouze v adresáři z roku 1906. Objekt dosud stojí.


23

Gasthaus Barth, č.p. 352

Tento hostinec se nacházel v místní části nazývané tehdy Ecce Hommo, naproti dnešní benzínové stanici. Objekt musel být postaven ve 30. letech 20. století, hostinec je zmíněn pouze v adresářích z roku 1935 a 1941. Objekt stojí dodnes.


1 2 3

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014