Schönbach / Krásná 2.

Dolní Schönbach - spodní část obce, nad a kolem silnice z Aše do Grünu/Doubravy

1 2 3

7

Gasthaus Kurz, č.p. 8

Tento hostinec se nacházel v dolní části obce. Je uváděn pouze v adresáři z roku 1930. Pravděpodobně to byl jen výčep v rámci zemědělské usedlosti. Objekt byl po válce zbořen. Zatím není známo žádné foto.


8

Gasthaus Winkler, č.p. 14

Také tento hostinec byl v dolní části obce. Je uváděn pouze v adresáři z roku 1930. Pravděpodobně to byl jen výčep v rámci zemědělské usedlosti. Objekt byl po válce zbořen. Zatím není známo žádné foto.


9

Gasthaus Quirl, č.p. 106

Tento hostinec fungoval v dolní části obce, na silnici z Aše do Grünu/Doubravy, naproti dnešní ČOV. Je uváděn již v roce 1893. Byl to zřejmě jen malý výčep. Zanikl pravděpodobně někdy ve válečných letech. Název hostince vznikl podle přezdívky prvního hostinského Adama Wilserta, kterému se říkalo Quirl. Objekt se dochoval do dneška, slouží jako obytný dům.

Gasthaus Quirl, 2014

Současná podoba někdejšího hostince Quirl, podzim 2014 ‌ © Thonbrunn


10

Gasthaus Reibeisen, č.p. 138

Tento hostinec s řeznictvím stál na silnici z Aše do Grünu/Doubravy, kousek pod výše zmíněným hostincem čp. 106. Je také uváděn již v roce 1893. Oba hostince byly zřejmě hojně navštěvovány dělníky z nedaleké továrny. Zanikl pravděpodobně po odsunu německého obyvatelstva. Objekt byl zbořen, dodnes jsou na jeho místě patrné zbytky sklepa.

Gasthaus Reibeisen

Ne moc kvalitní pohlednice hostince Reibeisen


Letecka mapa Unterschönbach 1948

4 hostince v dolním Schönbachu, letecké snímkování z roku 1948


Sorgersrasse - okresní silnice směrem na Rossbach

11

Gasthaus Jägerhaus, č.p. 114

Tento výstavný hostinec stál nad silnicí z Aše do Rossbachu, zhruba v polovině serpentin u Větrova. Je uváděn již v roce 1893. Zanikl po 2. světové válce. Byla to vyhlášená hraběcí restaurace, kde se scházeli účastníci hraběcích honů. Objekt byl po válce zbořen.

Gasthaus Jägerhaus - Unterschönbach

Dolní část obce, odbočka na Rossbach, šipkou vyznačen hostinec Jägerhaus, vlevo barevna Jäger, nad ní zámeček Jäger, dnes Větrov
v pozadí obce Steinpöhl a Elfhausen


12

Restauration Zu neuem Wirt (U nového hospodského), č.p. 203

Tento hostinec stál také na cestě z Aše do Rossbachu, vlevo nad serpentinou, v místech dnešní autobusové zastávky. Poprvé je zmíněn v adresáři z roku 1906. V roce 1941 je zde uváděno také řeznictví. Zanikl s odsunem původního německého obyvatelstva. V poválečných letech v něm hospodařilo místní JZD, které zde skladovalo zemědělské chemikálie. Zbořen byl až počátkem 90. let 20. století.


Letecka mapa Unterschönbach 1948

2 hostince na Sorgerstrasse, letecké snímkování z roku 1948


1 2 3

Nahoru

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014