Thonbrunn

deutsch

Útržky z historie Ašského výběžku
Einiges aus der Geschichte des Ascher Ländchen

 
 
Thonbrunn
 
 

Poslední aktualizace: 01.01.2021

 
1 2 3 4

Vývoj ašské pošty (1700 - 1874)

pod vedením poštmistrovské rodiny Langheinrichů - 3.část

Pokračování z předchozí stránky

Od roku 1809 existovala bavorská pošta také v Hofu a poštovní oblast Thurn-Taxisů tak již nesousedila přímo s Ašským panstvím. Zvláštní bylo, že se poštovní úřadovna Thurn-Taxisů v Aši udržela – coby strategické „předmostí“ – až do roku 1818. Dne 18. října tohoto roku došlo generální ředitelství Thurn-Taxisů ve Frankfurtu k závěru, že Ašský celní poštovní úřad, který byl vydržován 280 guldeny a 48 krejcary, se z důvodu minimálního poštovního styku již nerentuje, zejména když Česká pošta nyní bude jezdit do nové, zmenšené poštovní oblasti Thurn-Taxisů v Thüringenu přes Schleiz, mimo ašskou poštovní stanici. Proto byl učiněn návrh tuto poštovní stáj zrušit. Od roku 1819 se tak v Aši nacházel pouze c. k. celní poštovní úřad. Povýšení na poštovní úřad bylo Prahou inicializováno již v roce 1817.

Po smrti Johanna Gottlieba Langeinricha mladšího převzal v roce 1849 vedení ašského poštovního úřadu jeho nejmladší syn Franz, který ho spravoval až do jeho zestátnění. Tím pak byla završena téměř 200letá záslužná činnost této poštmistrovské rodiny v Aši. Franz Langeinrich si po roce 1874 vedle svého hotelu Pošta ponechal také ašskou poštovní stáj, která však v počínajících časech rozvoje železnice brzy ztratila na významu.

Paní Langheinrichová působila v Aši coby poštmistr až do své smrti v roce 1792. Po smrti své matky převzal vedení ašské pošty tehdy sedmnáctiletý Johann Gottlieb mladší, který ji spravoval až do roku 1849. Byl bezpochyby nejvýznamnějším potomkem ašské poštmistrovské rodiny a patří - vedle Johanna Michaela Widmanna z Chebu - k největším poštmistrovským osobnostem v severozápadních Čechách. Díky své důvěrné známosti s Goethem, který u něho v Aši často během svých cest do českých lázní nocoval, a se kterým si také dopisoval, se Langheinrich dostal také do krásné literatury. Během svého více než padesátiletého působení v úřadě (v letech 1792-1818 ve zdvojené funkci) zaměstnával poštovní úřad v Praze a Řezně stále novými projekty, které prosazoval s neoblomnou vytrvalostí, přičemž bylo jedno, zda se jedná o nové tranzitní komunikační spoje, plány nových silnic, nově budovaná nebo překládaná poštovní spojení, nebo jeho soukromé záležitosti. O jeho neúnavné činnosti by se dala sepsat samostatná práce.

Různá razítka poštovního úřadu v Aši, zleva z roku 1812, 1832, 1844, 1847, 1850, 1853 a 1850

 


Ašská poštmistrovská rodina Langheinrichů

 1. Nikol Künzel, hostinský od Zlatého jelena, poštmistr v letech 1697-1700.
 2. Johann Ambrosius Langeinrich (zeť prvního),
  nar. 5. 2. 1674 v Hofu coby syn Ambrosiuse Langheinricha, hostinského u Zeleného stromu v Hofu,
  poštmistr a provazník; od roku 1699 ženat s Polixenií Künzelinovou,
  poštmistr v Aši v letech 1700-1740.
 3. Johann Ernst Langheinrich, syn druhého nar. 11. 8. 1702 v Aši,
  c. k. poštovní správce v Aši v letech 1740-1751,
  c. k. poštmistr v Aši v letech 1751-1761.
 4. Johann Gottlieb Langheinrich starší, syn třetího,
  c. k. poštmistr v Aši v letech 1761-1782,
  císařský Thurn-Taxisův říšský poštmistr 1763-1782.
 5. Maria Christiana Langheinrichová, vdova čtvrtého,
  c. k. poštmistr a císařský Thurn-Taxisův říšský poštmistr v Aši v letech 1782-1792.
 6. Johann Gottlieb Langheinrich mladší, syn čtvrtého, nar. 9. 3. 1775 v Aši,
  c. k. dědičný poštmistr v Aši v letech 1782-1849,
  císařský Thurn-Taxisův říšský poštmistr v Aši v letech 1792-1818.
 7. Franz Langheinrich, syn šestého,
  c. k. poštmistr v Aši v letech 1849-1874,
  majitel poštovní stáje v Aši v letech 1874-1891.

Pokračovaní na další stránce

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014