Thonbrunn

deutsch

Útržky z historie Ašského výběžku
Einiges aus der Geschichte des Ascher Ländchen

 
 
Thonbrunn
 
 

Poslední aktualizace: 01.01.2021

 
1 2 3 4

Ašská pošta po roce 1874

V roce 1874 byla pošta přeměněna na státní poštovní úřad a poštovním oficiálem (později poštovním správcem) se od 1. 6. 1874 stal Alois Čtvrtečka, který tuto funkci vykonával do 1. 9. 1886. Nakrátko byl pak vedením pošty pověřen Jan Hliňák, po kterém byl do úřadu oficiálně uveden Antonín Hejný. Filiálku na královském Bavorském nádraží vedl od roku 1883 c. a k. poštmistr Jiří Ramšák.

C.a k. telegrafní úřad byl s poštovním úřadem sloučen až kolem roku 1880. Do té doby fungoval odděleně. V roce 1857 měl 4 úředníky; do roku 1862 byl vedoucím úřadu Jan Ulm. Po něm do roku 1865 Rudolf Moravec, do roku 1867 Jan Haschke a do roku 1879 (do sloučení s poštovním úřadem) Ferdinand Kovář.

Bude doplněno

Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014