Thonbrunn / Studánka


Rok zveřejnění / aktualizace: 2014 / 2023

V Thonbrunnu / Studánce se před 2. světovou válkou nacházely 4 hostince, ze kterých se do dnešních dnů dochovaly 3 objekty, žádný však neslouží původnímu účelu.

č. čp. Hostinec 1893 1906 1930 1941
1 31 Bierschank Zum grünen Wald W. Merz x x x
2 23/144 Zum grünem Baum Adam Hilf Adam Hilf Karl Hilf Otto Fuchs
3 80 Gasthaus Martin Friedrich Penzel Friedrich Penzel Eduard Martin Eduard Martin
4 33 Bierschank Maschine Johann Wunderlich x x x
5 87 Schwankwirtschaft Neuenteich x Johann März (N) Hermann Riedel (N) Eduard Wild
6 108 Gasthaus Künzel x x Heinrich Wunderlich Bernhard Künzel
    Celkem 4 3 4 4
Thonbrunn na leteckém snímkování z roku 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948, jednotlivé hostince jsou vyznačeny šipkami a čísly.


1

Bierschank Zum grünen Wald, (Pivnice U zeleného lesa) č.p. 31

V roce 1824 zakoupil pivovarník Johann Paul Penzel z Bad Brambachu usedlost čp.31 (Neustadt / Nové město). O rok později zde otevřel hostinec a pronajal ho původnímu majiteli, který usedlost také kolem roku 1800 zbudoval (Johann Michael Geussmann). Oficiálně nesl název Bierschank Zum grünen Wald. Lidově se mu však říkalo „Batzn-Häusel“ („U čtveráka“), podle 1 čtveráku (Batzen, tehdejší platidlo), který tam tehdy stál litr piva. Po roce 1830 objekt kupuje Heinrich Loos, hostinský a řezník z Thonbrunnu. Ten pak byl ubodán zpitým Kasparem Hoffmanem z čp.20, který se vrátil z neúspěšného soudního jednání. Vdova se pak v roce 1839 vdala za jeho bratra Ferdinanda Loose. V roce 1861 si jejich schovanku vzal Johann Christian Martin z Krugsreuthu, který pak roku 1864 převzal vedení hostince. Martin se však větší měrou věnoval hospodaření a proto hostinec na počátku 20.století zaniká. Objekt se dochoval dodnes, je jako jeden z mála v těchto místech obydlen trvale.

Haus Nr.31 Adam Martin

Dům č. p. 31 kolem roku 1930, vpravo pak Adam Martin

Současná podoba bývalého hostince Zum Grünen Baum (2012) Současná podoba bývalého hostince Zum Grünen Baum (2012)

Současná podoba domu čp. 31, zima 2013 ‌ © Thonbrunn


2

Gasthaus Zum grünen Baum, (U zeleného stromu) č.p. 23/144

V někdejším centru vsi se v čp. 144 nacházel hostinec Zum grünen Baum. Je uveden již na první podrobné mapě z roku 1841. Původní hostinec se nacházel v čp. 23, v roce 1780 ho postavil Johann Christoph Hülf. Po něm objekt zdědil jeho kmotřenec Johann Wolfgang Hülf, jemuž tehdejší zaměstnanec matričního úředu zkomolil jméno na Hilf. Jeho syn, Friedrich Hilf, který byl v letech 1865-1871 starostou obce, zakoupil sousední usedlost čp. 12 a vedle hostinské činnosti začal také hospodařit. Syn Adam Hilf pak na přelomu století (1899/1900) přestavěl a rozšířil sál, který byl přistavěn k budově spolkové jizby. Další dědici, Karl a Emma Hilfovi, v roce 1929 zbourali objekt spolkové jizby, který navazoval na sál a postavili nový hostinec, který obdržel čp. 144. Slavnostně otevřen byl 16.11.1930. Původní hostinec pak sloužil jako konzum. Nájemcem byl Max Grimm z čp. 64, který obchod provozoval do podzimu 1938. Karl Hilf pak hostinec v roce 1931 prodal Ottovi a Idě Fuchsovým, kteří ho provozovali až do odsunu. V hostinci se sice nepořádaly taneční zábavy, byl však sídlem několika místních spolků, největším byl asi Tělovýchovný a pěvecký spolek pracujících, který měl po 1.světové válce dokonce sedmičlennou dechovou kapelu. Žížeň zde hasili také dobrovolní hasiči, jejichž požární zbrojnice se vedle hostince nachází dodnes.

Objekt dosud stojí, využíván jako obytný dům, je poměrně v dezolátním stavu, majitelé se o objekt prakticky nestarají.

Původní hostinec Adama Hilfa

Původní hostinec Adama Hilfa (vlevo), uprostřed je vidět část sálu (obloukové okno), který se po přestavbě stal
součástí nového hostince

Hostinec Hundhammer

Původní hostinec Adama Hilfa, vpravo stará škola stojící dodnes

Hostinec Grüne Baum ve 30.letech 20.století

Hostinec Zum Grünen Baum (U zeleného stromu) ve 30.letech 20.století, vlevo dům č.p. 23

Současná podoba bývalého hostince Zum Grünen Baum (2012) Současná podoba bývalého hostince Zum Grünen Baum (2012)

Současná podoba bývalého hostince Zum Grünen Baum - jaro 2023; © Thonbrunn


3

Gasthaus Martin, č.p. 80

Těsně nad školou se nacházel další hostinec. Zbudoval ho ašský občan Johann Wießner. Roku 1882 ho převzal jeho syn a v témže roce ho prodal Friedrichu Penzelovi. Ten k hostinci přistavěl taneční sál. Jeho dcera Berta si vzala Maxe Martina (z čp.7), který hostinec v roce 1912 zakoupil. Max Martin padl v 1.světové válce a vdova si pak v roce 1924 vzala jeho bratra Eduarda Martina, který v letech 1932-1940 zastával v Thonbrunnu také starostenský úřad. Díky vhodným společenstkým prostorám se v hostinci scházela celá řada místních spolků (mimo jiné i tělocvičný spolek, jehož sportoviště se nacházelo v prostorách sousedícího školního pozemnku).

Objekt se nedochoval, v 60.letech byl využíván státními statky jako sklad hnojiv, zbourán byl na konci 60.letech 20.století. Na místě se dochovaly pouze vzrostlé stromy.

Hostinec Friedrich Penzel, přelom 19/20.století

Hostinec Friedrich Penzel, přelom 19/20. století

Gasthaus Martin Hostinec Friedrich Penzel, počátek 20.století

Foto z počátku 20. století, vpravo škola a za ní hostinec, stromy vlevo jsou na tomto místě dodnes,
sbírka Petera Fritsche, Luxembourg

Gasthaus Martin

Hostinec Martin, 20. léta 20. století


4

Bierschänk Maschine, č.p. 33

V 80.letech 19.století se v objektu novorybnické fabriky nacházel výčep s kuželnou Bierschank Maschine (fabrice se lidově říkalo Mašina). Nájemcem byl Johann Wunderlich, který si po zbourání tohoto starého objektu postavil nový hostinec vedle železniční zastávky (viz následující hostinec). Nedochovala se žádná fotografie tohoto domu.

Výčep Maschine na mapě z roku 1841

Výřez z mapy stabilního katastru z roku 1841


5

Schwankwirtschaft Neunteich č.p. 87

Vedle nádraží se nacházel hostinec Schankwirtschaft Neuenteich (hostinec Nový Rybník). Postavil ho v roce 1895 Johann Wunderlich. V roce 1903 ho však prodal Reinholdu Richterovi z Rossbachu. Od rodiny Richterových ho pak v roce 1937 zakoupil thonbrunnský obchodník s mlékem Eduard Wild. Ten pak byl po válce i se svou rodinou odsunut, jako většina původních obyvatel Thonbrunnu. Hostinec byl jako jediný provozován i po odsunu původního obyvatelstva a dochoval se do současnosti, od roku 2002 však neslouží svému účelu.

Hospoda „U Kaštanu“ byla v roce 1980 soudruhy z nedaleké Ohary necitlivě přestavěna v rámci Akce Z na kulturák ROH. V nové podobě byla otevřena roku 1982. Jako předimenzovaná se nemá v dnešní době šanci uživit.

Hostinec Schankwirtschaft, počátek 20.století

Hostinec Neuenteich, počátek 20.století, v pravé části dole vlaková zastávka před postavením nádraží

Hostinec Schankwirtschaft, počátek 20.století Hostinec Schankwirtschaft, počátek 20.století Hostinec Neuenteich

Hostinec s přistavěným sálem, foto: sbírka Petra Strnada

Hostinec Neuenteich

Inzerát z roku 1906

Restaurace Neuenteich v Thonbrunnu,
Přímo u železniční zastávky,
denně 4 vlaková spojení do Aše a Rossbachu.
1 hodina pěší chůze z Bad Elsteru.
Stinná zahradní restaurace.
K příjemným hostinským pokojům bude ještě přistavěn sál.
Skvělá Ašská piva (ledový sklep).
Vynikající studená i teplá kuchyně.
Dobře ošetřovaná vína a minerální voda.
Ctěným výletníkům, spolkům a školám vřele doporučuje
Johann März, nájemce.

Hostinec Schankwirtschaft, počátek 20.století

Ne moc kvalitní snímek ze 70.let 20.století, ještě před destrukční přestavbou hostince

Hostinec Schankwirtschaft jaro 2013 Hostinec Schankwirtschaft jaro 2013 Hostinec Schankwirtschaft jaro 2013

Někdejší hostinec Schankwirtschaft, do roku 2002 hospoda U kaštanu, jaro 2013 ‌ © Thonbrunn


6

Gasthaus Künzel, č.p. 108

Vedle dnešní restaurace „U Hastrmana“, se nacházel hostinec „Künzel“. Cihlový dům postavil v roce 1905 Johann Wunderlich. Jeho syn Heinrich ho pak přestavěl na hostinec. Po jeho smrti ho vdova vyměnila za dům čp.76, který patřil Bernhardu Künzelovi. Připlatit musel ještě 40.000 tehdejších Korun. Manželé Bernhard a Pauline Künzelovi pak provozovali hostinec až do odsunu v roce 1946.

Objekt se dochoval, v současnosti slouží jako rodinný dům.

Gasthaus Künzel, cca. 40.léta 20.století Současná podoba bývalého hostince Zum Grünen Baum (2012)

Někdejší hostinec Künzel, zima 2013 ‌ © Thonbrunn