Hostince na AšskuDatum zveřejnění:

Na Ašsku se se před 2. světovou válkou nacházelo zhruba 120 hostinců (kromě města Aš, kde se v roce 1941 nacházelo 76 hostinců a 13 hotelů). Toto číslo se nedá určit stoprocentně, neboť některé hostince v průběhu doby zanikaly a jiné byly zas nově otevírány. Ve srovnání se současností, kdy se ve stejném prostoru nachází cca. 16 hostinců, je to až neuvěřitelné. I v té nejmenší obci byl alespoň jeden hostinec. Mnohé hostince byly velmi výstavní, s tanečními sály, kde se scházely místní spolky a konaly nejrůznější zábavy. Ale byly to i různé výčepy, ať již piva či vína, které byly součástí rodinného domu či zemědělské usedlosti a sloužily spíše k přivýdělku jejich majitele. Není divu, televize tehdy nebyla, lidé k sobě měli mnohem blíže a kde jinde se dozvědět noviny, než právě v hospodě. Lidé tehdy také podnikali ve větší míře různé výlety a procházky, především ve volnou neděli - mnohé hostince byly právě výletními. Názvy hostinců jsou uváděny v německém originále, kde lze vytvořit relevantní český překlad, je uveden v závorce, např. Gasthaus "Zur Linde" je hostinec "Pod lípou", nemá však smysl překládat názvy typu Gasthaus Jacob jako Jacobova hospoda či něco podobného, je to německý úzus, hostinec patřící rodině Jacobů, což je dle našeho názoru nevhodné překládat. Pro němčiny neznalé: Gasthaus, Wirtshaus, Schänke jsou výrazy pro hospodu, hostinec, výčep, tudíž pohostinské zařízení, kde se bylo možno občerstvit ...

V horním menu jsou uvedeny jednotlivé obce. Příslušné stránky pak obsahují místní hostince s textovým a obrazovým materiálem. V úvodu stránky je vždy uvedena tabulka s pořadovým číslem, názvem hostince, jeho číslem popisným a majitelem uvedeným v Tittmannově vlastivědě z roku 1893 resp. adresářích z roku 1906, 1930 a 1941. Poslední řádek tabulky pak uvádí počet hostinců v daném roce. Je-li v tabulce uvedeno za jménem (M), značí to majitele, (N) pak nájemce. Na konci stránky jsou povětšinou letecké snímky z roku 1948 s vyznačením jednotlivých hostinců.

Není snadné získávat po tolika letech informace o dávno zaniklých hostincích či jiných objektech Ašska. Vyhrazujeme si proto právo na neúplnost jednotlivých textů či dokonce nesprávné údaje. Naší snahou bude postupně tyto texty doplňovat a korigovat. Proto také budeme vděční za jakékoliv relevantní podněty a připomínky, které můžete psát do facebookových komentářů uvedených pod jednotlivými hostinci, nebo zasílat na níže uvedený e-mail. Rádi přivítáme rovněž jakýkoliv neznámý obrazový materiál, který zde rádi zveřejníme s uvedením poskytovatele. Byli bychom rádi, kdyby se na podobě těchto internetových stránek podílelo co nejvíce zainteresovaných osob a přivítáme jakýkoliv druh relevantní spolupráce.

Přejeme Vám hodně zábavy při putování minulostí.