Poštovnictví v Hazlově


Datum zveřejnění:

V roe 1863 byla v Hazlově zřízena c.k. poštovní správa, jejímž vedením byl pověřen Vitus Zeidler. Poštovní pobočka sídlila v domě v Ledergasse 71, avšak veškeré listovní a balíkové zásilky byly převáženy na poštovní úřad ve Františkových Lázních. V roce 1873 byl zřízen telegraf. O čtyři roky později, 5. května 1867, byl oficiálně zřízen hazlovský poštovní úřad s vlastním poštovním razítkem. Na konci 19. století se poštovní úřad přestěhoval do domu č.p. 233. Zde však zůstal pouhé 3 roky.

2 hazlovská pošta č.p. 233

Zcela vlevo někdejší druhá hazlovská pošta č.p. 233

V. Zeidlera vystřídal na místě vedoucího pošty Josef Bömisch. Po něm převzal vedení úřadu 1.4.1877 poštmistr Caspar Moritz, který ve funkci vydržel až do roku 1914 a poté odešel do důchodu. Během jeho služby přesídlil poštovní úřad do domu č.p. 234 na rohu Kaiser- a Liebensteinerstraße, neboť poštmistr Moritz v tomto domě bydlel od roku 1898. V roce 19O3 pak tento dům odkoupil do osobního vlastnictví. V roce 1892 činil obrat hazlovské pošty 235.6060 Guldenů. Za poštmistra Moritze byli hazlovskými listonoši: Adam Netsch, Ignaz Frank, Hans Netsch a Adam Moritz.

3 hazlovská pošta č.p. 233

Třetí hazlovská pošta č.p. 234

V letech 1914 - 1922 vedl poštovní úřad poštmistr Georg Rubner. Během jeho služby přešla správa pošty v letech l918/19 na nově vzniklou Československou republiku. Hubner se později stal vrchním poštmistrem v Aši.

1.8.1922 - 9.4.1932 byl vedením pošty pověřen poštmistr Franz Heller. Za jeho působení přesídlila pošta na obecní úřad č.p. 53. V říjnu 1922 byl Hazlov napojen na telefonní síť. Heller pak 13.4.1932 nastoupil coby vrchní poštmistr na poštu na železniční stanici v Chebu.

4 hazlovská pošta č.p. 53 3 hazlovská pošta č.p. 233

Vlevo čtvrtá hazlovská pošta č.p. 53, vpravo poštmistr Heller se svými listonoši

Po Franzi Hellerovi nastoupil v roce 1931 k zapracování poštmistr Rudolf Scholz, který pak hazlovský poštovní úřad vedl až do roku 1938. Poté byl přeložen na ředitelství říšské pošty v Karlových Varech.

Po odchodu R. Scholze z Hazlova byl vedením pošty pověřen poštovní zamestnanec Hans Zapf, který tuto funkci zastával až do konce války. V roce 1945 přešel poštovní úřad opět do správy českého státu. Němečtí zaměstnanci pak byli odsunuti.

V poválečné době přesídlil hazlovský poštovní úřad do domu č.p. 395. Zde pak sídlil až do počátku roku 2017.

5 hazlovská pošta č.p. 395

Pátá hazlovská pošta č.p. 395

Od března 2017 se hazlovská pošta mění na služebnu "partner" se sídlem v prodejně potravin v č.p. 323.

Pohlednice 2017 Pohlednice 2017

Poslední hazlovská partner-pošta č.p. 395

Karte mit Haslauer Postämter

Mapa s 6 hazlovskými poštovními úřady

Postovní provoz v Hazlově - celistvosti, razítka apod.:

Následně je uvedeno několik příkladů z poštovního provozu v Hazlově:

Korespondenční lístek, který byl 18.5. odeslán do Prahy. Byl oražen prvním hazlovským poštovním razítkem (viz tabulky níže, Pol. 1), na razítku nebyl uveden rok. Toto razítko bylo v Hazlově používáno v letech 1867 - 1885.

Celistvost před 1900

Korespondenční lístek z 7.8.1898. Druhé hazlovské razítko již neslo údaj o roku odeslání. Bylo v Hazlově používáno v letech 1885 - 1901.

Celistvost 1898

Korespondenční lístek, který byl 13.6.1904 odeslán do Krásné. Byl opatřen dvouokruhový razítkem Haslau in Böhmen (Hazlov v Čechách), uvnitř kruhu pak bylo uvedeno datum. Toto razítko bylo v Hazlově používáno v letech 1901 - 1914. Vlevo je příchozí krásenské razítko z následujícího dne.

Celistvost 1931

Od roku 1905 byla v Hazlově používána další dvě poštovní razítka. Razízko s můstkem s nápisem Haslau in Böhmen a datem, vlevo v mezikruží pak bylo rozlišovací písmeno "a" (viz tabulka níže, Pol. 4). Druhé razítko bylo bez můstku, vlevo s rozlišovacím písmenem "b" (Pol.5), jak je patrné z této pohlednice z 15.9.1910.

Pohlednice 1910

Se vznikem nového československého státu bylo zavedeno také nové poštovní razítko s můstkem. Existovaly dva různé typy: 1920 - 1934 bylo používáno dvoujazyčné razítko Hazlov - Haslau s datem v můstku, nápisem Č.S.P. (Česko-Slovenská-Pošta) a rozlišovacím písmenem "a/b/c" uvnitř vnitřního kruhu (dopis vpravo). Druhé razítko bylo stejné, ovšem bez nápisu Č.S.P. (pohlednice vlevo), to bylo v Hazlově používáno v letech 1932 - 1938.

Pohlednice 1927 Pohlednice 1927

Po připojení Sudet k Třetí Říši v roce 1938 bylo zprvu používáno původní československé poštovní razítko s vylomeným nápisem Hazlov (viz tabulka níže, Pol. 8). Nové říšské poštovní razítko bylo zavedeno na jaře 1939. Neslo nápis HASLAU (b. Asch) (Hazlov u Aše, viz tabulka níže, Pol. 9-a), datum a rozlišovací písmeno "a/b/c". Bylo používáno do roku 1941. Na tomto dopisu je pozdější poštovní razítko s nápisem Haslau (Kr. Asch/okres Aš), jenž bylo používáno v letech 1941 - 1945 (Pol. 9-b).

Celistvost 1942

V poválečném období vládl ze strany Čechů v celé zemi všeobecný odpor vůči všemu německému, proto zřejmě nebylo úmyslně či dokonce z příkazu používáno původní německé poštovní razítko, ale byly využívány různé formy provizorních razítek. Zde je korespondenční lístek z poválečné doby s provizorním razítkem "Hazlov 1945".

Celistvost 1945

V roce 1946 bylo zavedeno nové československé poštovní razítko. Pohlednice byla opatřena razítkem s můstkem s nápisem "Hazlov", v můstku je uvedeno datum a pod ním rozlišovací písmeno "b". Toto poštovní razítko bylo používáno do konce roku 1972.

Celistvost 1950

1.1.1973 byly v tehdejší ČSSR zavedeny poštovní směrovací čísla. V této souvislosti byla zavedena také nová poštovní razítka, na kterých bylo toto PSČ uvedeno. PSČ pro Hazlov je 351 32. Na místo rozlišovacího písmene pak byla zavedena rozlišovací číslice. Toto poštovní razítko je v provozu dodnes.

Celistvost 2017

 

Hazlovská poštovní razítka:

Pol. Rok Charakteristiky Vyobrazení
1 1867 - 1885 Nápis HASLAU
den a měsíc (bez uvedení roku)
Razítko Haslau
2 1885 - 1901 Nápis HASLAU
den, měsíc a rok
Razítko Haslau 1898
3. 1901 - 1914 Nápis HASLAU IN BÖHMEN
datum s rokem
Razítko Haslau 1901
4. 1905 - 1920 Nápis HASLAU IN BÖHMEN
datum, rok a vlevo rozlišovací písmeno "a"
Razítko Haslau 1919
5. 1905 - 1920 Nápis HASLAU IN BÖHMEN
datum, rok a vlevo rozlišovací písmeno "b"
Razítko Haslau 1910
6. 1920 - 1932 Nápis HAZLOV / HASLAU
Č.S.P. - Datum a rozlišovací písmeno "a/b/c"
Razítko Haslau 1932
7. 1932 - 1938 Nápis HAZLOV / HASLAU
Datum a rozlišovací písmeno "a/b/c"
Razítko Haslau 1936
8. 1938 Nápis HASLAU
(český nápis HAZLOV byl vylámán)
Datum a rozlišovací písmeno "a/b/c"
Razítko Haslau 1938
9-a. 1939 - 1945 Nápis Haslau (b. Asch)
Datum a rozlišovací písmeno "a/b/c"
Razítko Haslau 1939
9-b. 1939 - 1946 Haslau (Kr. Asch)
Datum a rozlišovací písmeno "a/b/c"
Razítko Haslau 1942
10. 1940 - 1945 Reklamní poštovní razítko
s nápisem Haslau (Kr. Asch)
- tkalcovské zboží
Razítko Haslau 1940
10. 1945 Provizorní razítko
Nápis HAZLOV
1945
Razítko Haslau 2018
11. 1946 - 1973 Nápis HAZLOV
Datum a rozlišovací písmeno "a/b/c"
Razítko Haslau 1950
12. Seit 1973 Nápis 35132 (PSČ) HAZLOV
Datum a rozlišovací číslice "1/2/3"
Razítko Haslau 1983

Větší část vyobrazených celistvostí a razítek byla laskavě poskytnuta vášnivými filatelisty pány Peterem Fritschem z Luxembourgu a
Miroslavem Oblištilem z Aše, některé podklady poskytl pan Jaroslav Kejř ze Skalné, za což jim srdečně děkuji!