Poštovnictví v Schönbachu / Krásné


Datum zveřejnění:

Nejmladší poštovní úřad v Ašském výběžku byl otevřen 1.8.1913 v Krásné u Aše (tehdy Schönbach). Poštovní, telefonní a telegrafní úřad se nacházel v domě č. p. 270 (tento objekt se dochoval do současnosti). Do kompetence krásenského poštovního úřadu spadaly také sousední obce Štítary (Schildern) a Újezd (Mähring).

Kdo byl první poštmistrem v Krásné mi není známo. Ve třicátých letech 20. století byl poštmistrem (pravděpodobně český úředník) Václav Bláha /Wenzel Blaha/. V úřadě byl zřejmě až do září roku 1938. V adresářích z let 1930/35/41 nejsou v Krásné uvedeni žádní poštovní doručovatelé, nýbrž poštovní zřízenci. Lze se však domnívat, že se jednalo o doručovatele, neboť na samotném malém poštovním úřadě mohlo být jen těžko zaměstnáno tolik úředníků. Ve třicátých letech to byli: Ferdinand Dötsch, Karl Gläßner a Ernst Richter. V roce 1941 již není zmiňován žádný poštmistr, ale jsou uvedeni dva zaměstnanci poštovní přihrádky: Robert Herold a Albert Türbel. Na konci II. světové války zajišťoval poštovní provoz, jako v jiných obcích, zřejmě ženský personál (muži narukovali na frontu).

Po skončení války převzali poštovní provoz opět čeští úředníci. Krásenská poštovní historie v poválečných letech však musí být teprve probádána, což je kvůli nedostatku písemných dokladů dosti obtížné.

Postamt in Schönbach

Krásenský poštovní úřad č. p. 270 (dům vlevo); foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Ehemaliges Postamt in Schönbach Ehemaliges Postamt in Schönbach

Někdejší krásenský poštovní úřad (vlevo), stav v zimě 2019; © Thonbrunn

Postamt in Schönbach

Současný krásenský poštovní úřad v č. p. 196, stav v zimě 2019; © Thonbrunn

Poštovní provoz v Schönbachu / Krásné
- celistvosti, razítka apod.:

Následně je uvedeno několik příkladů z poštovního provozu v Schönbachu / Krásné u Aše:

Poštovní průvodka z 14.8.1916 s dvoukruhovým poštovním razítkem s můstkem - SCHÖNBACH Bez. ASCH (Krásná okr. Aš) (č. 1 - viz tabulka níže). Jedná se o nejstarší schönbašské poštovní razítko, na kterém je uveden den, měsíc a rok odeslání zásilky, rozlišovací písmeno "b" a římská číslice XII (hodina odeslání zásilky).

Begleitschein von 1916

Pohlednice z 18.3.1922 s novým československým dvoukruhovým poštovním razítkem s můstkem - SCHÖNBACH OKRES AŠ / SCHÖNBACH BZ. ASCH. Na razítku je uveden den, měsíc a rok odeslání zásilky a římská číslice XII (hodina odeslání zásilky). Razítko navíc nese nápis Č.S.P. (Česko-slovenská pošta) a rozlišovací písmeno "b".

Postkarte von 1922

Doporučený dopis z 12.9.1929 s dvoukruhovým poštovním razítkem s můstkem - SCHÖNBACH u AŠE / SCHÖNBACH bei ASCH. Na razítku je uveden den, měsíc a rok odeslání zásilky a arabská číslice 17 (hodina odeslání zásilky). Razítko nese také rozlišovací písmeno "a". Na dopise je navíc razítko "Obecní školní rada Štítary" a R-nálepka (doporučeně).

Postkarte von 1929

Obchodní korespondence z 14.10.1938 s provizorním schönbašským poštovním razítkem - Postamt Schönbach Bezirk Asch (poštovní úřad Schönbach okres Aš), ofrankováno již říšsko-německou poštovní známkou. Jelikož z Krásné není známo žádné modifikované poštovní razítko z roku 1938 (s vylomeným českým textem), je možno se domnívat, že během krize v září 1938 došlo ke ztrátě krásenského poštovního razítka (čeští úředníci ho mohli odvézt do vnitrozemí). Proto bylo do konce roku 1938 a ještě počátkem roku 1939 používáno toto provizorní poštovní razítko.

Brief von 1938

Korespondenční lístek z 3.2.1939 s dalším, již říšsko-německým schönbašským provizorním poštovním razítkem - Schönbach b. Asch (Krásná u Aše). Ve stejném roce bylo zavedeno nové říšské poštovní razítko, které pak bylo používáno až do konce války v roce 1945 (viz níže).

Postkarte von 1939

Pohlednice z 6.3.1941 s novým říšsko-německým schönbašským poštovním razítkem - SCHÖNBACH KR. ASCH (Schönbach okr. Aš). Razítko nese údaje o datu a čase odeslání a rozlišovací písmeno "b".

Postkarte von 1941

Stejné poštovní razítko jako výše, avšak na zásilce válečné polní pošty z 12.12.1941 (bez povinnosti ofrankování).

Feldfost von 1941

Po skončení války v roce 1945 bylo zřejmě až do roku 1948 používáno provizorní gumové poštovní razítko (známa jsou razítka 1945 / 1946).

Brief von 1946

V roce 1948 byl Schönbach přejmenován na Krásnou a bylo zavedeno nové československé poštovní razítko s můstkem. Až do roku 1973 nesl nápis Krásná, datum, čas odeslání a rozlišovací písmeno. V roce 1973 byla zavedena poštovní směrovací čísla, která byla a dodnes jsou uvedena také na poštovním razítku. Od roku 1973 pak byla také rozlišovací písmena nahrazena rozlišovacími čísly.

Krásenská poštovní razítka:

Poř. č. Rok Charakteristiky Vyobrazení
1. 1913 - 1920 Nápis SCHÖNBACH Bez. ASCH (Krásná okr. Aš)/
Datum s římskou číslicí XII
a rozlišovací písmeno "a/b"
Schönbacher Stempel 1916
2. 1920 - 1924 Nápis SCHÖNBACH OKRES AŠ /
SCHÖNBACH BZ. ASCH
Č.S.P. / Datum a rozlišovací písmeno "a/b"
Schönbacher Stempel 1922
3. 1924 - 1938 Nápis SCHÖNBACH u AŠE /
SCHÖNBACH BEI ASCH
Datum a rozlišovací písmeno "a/b"
Schönbacher Stempel 1929
4 1938 Nápis Postamt Schönbach Bezirk Asch
(Pošta Krásná okres Aš)
/ Datum
Schönbacher Stempel 1938
5 1939 Nápis Schönbach b. Asch (Krásná u Aše)
/ Datum
Schönbacher Stempel 1939
6 1939 - 1945 Nápis SCHÖNBACH KR. ASCH
/ Datum, čas a rozlišovací písmeno "a/b"
Schönbacher Stempel 1941
7 1946 Nápis SCHÖNBACH u Aše (bei Asch)
uvedení roku
Schönbacher Stempel 1946
8 1947 - 1948 Od dubna 1947 nové československé razítko
Nápis SCHÖNBACH u Aše
Datum, čas a rozlišovací písmeno "a/b"
Schönbacher Stempel 1947
9 1948 - 1973 Od října 1948 jen česky,
Nápis KRÁSNÁ
Datum, čas a rozlišovací písmeno "a/b"
Schönbacher Stempel 1948
10 Od 1973 Od 1.1.1973 nové razítko s PSČ,
Nápis Krásná 351 22
Datum, čas, rozlišovací číslice "1/2"
Schönbacher Stempel 1988

Větší část vyobrazených celistvostí a razítek byla laskavě poskytnuta vášnivými filatelisty pány Peterem Fritschem z Luxembourgu a
Miroslavem Oblištilem z Aše, některé podklady poskytl pan Jaroslav Kejř ze Skalné, za což jim srdečně děkuji!