Konec války na Ašsku - 1945

Aktualizace:

 

Konec II. světové války dorazil do Ašského výběžku v druhé polovině dubna 1945. První průzkumný oddíl americké armády překonal někdejší československou hranici 18.4.1945 v prostoru Kaiserhammeru a po provedení průzkumu se od Huscherova mlýna (stojí dodnes na Bavorské straně) stáhl zpět do Prexu. Aš pak byla americkým vojskem obsazena 20.4.1945, Rossbach 21.4.1945 (tedy nikoliv 18.4. jak se dlouhá léta traduje) a Hazlov 26.4.1945. Jednotlivé bojové operace a průběh těchto dnů bude popsán na dalších stránkách tohoto oddílu.

Na následujících stránkách s tímto tématem jsou uvedeny příspěvky z jednotlivých obcí Ašska (bude postupně doplňováno, aktivní stránky jsou hotové, listovat lze pomocí menu v horní části stránek):

Pád anglického bombardéru v Rossbachu (Americká armáda v Ašskem výběžku, P.Matala ml.)

Konec války v Rossbachu a jeho okolí (vzpomínky starosty Hanse Teschnera)

Konec války v Rossbachu a jeho okolí (deník Reinholda Müllera)

Konec války v Hazlově (od Albine Felbingerové)

Konec války v Neubergu / Podhradí (u deníku Wilhelma Wagnera)

Konec války v Aši

Konec války v Grünu/Doubravě

Knihy a brožury s tématikou konce války na Ašsku.

Před 60 lety Hranice v Čechách v roce 1945 Květen bez šeříků Aš 1945 Komiks Osvobození Aše