Gottmannsgrün / Trojmezí I.

Oběti 1. světové války


Datum zveřejnění:

1 / 2 Následující strana

Podle nejnovějších poznatků přišlo během 1. světové války o život 64 občanů Gottmannsgrünu- to odpovídalo 8% tehdejšího počtu místního obyvatelstva.

Pomník padlým v 1. světové válce byl odhalen 3. července 1927 v těsné blízkosti staršího památníku. Zbudování pomníku přišlo na tehdejších 7.200,- korun, tyto náklady byly pokryty veřejnou sbírkou. Žulový pomník zhotovil kameník Wilhelm Zenkler. Na pamětní desce bylo uvedeno 42 padlých a 10 pohřešovaných občanů obce.

V současné obci Trojmezí (někdejší Gottmannsgrün) dodnes stojí dva válečné pomníky. Druhým je pomník na památku dvěma padlým z Prusko-rakouské války z roku 1866 (J. Ritter a Fuchs), jenž byl vysvěcen 3. července 1892 byl v předzahrádce místní školy.

Po odsunu německého obyvatelstva došlo k poničení pomníku příchozími dosídlenci. Nejprve byla hned po roce 1946 zničena pamětní deska, mnohem později byl zdemolován také reliéf s klečícím vojákem. V roce 2016 došlo z podnětu obce Hranice k restaurování obou pomníků. Památník z 1. světové války byl osazen novou pamětní deskou a ne moc věrohodnou kopii reliéfu klečícího vojáka. Celé pietní místo je ohrazeno původním plůtkem.

Válečný pomník 1892 Válečný pomník 1927

Vlevo pomník z roku 1892, vpravo z roku 1927; © Thonbrunn

Příjmení Jméno Narozen Hodnost,
jednotka
Padl
/pohřešován
Místo úmrtí
Bambach Alois 1895 Kaprál / Inf.Rgt. 35,
2. Komp.
22.03.1915 Zemřel v pol. nemoc.
v Toruni, Galicie,
průstřel hlavy
Beck Gustav 1893 Četař /
Feld-Art.Rgt.111
30.06.1917 Padl v Galicii
Bodenteich Johann 1894 Pěšák /
Landwehr-I.R. 6,
12. Komp.
1916 Pohřešován v ruském zajetí
Archangelsk, Rusko
Boxhorn Richard 1895 Pěšák / Inf.Rgt. 73,
13. komp.
01.08.1915 Zemřel v pol. nemoc. č.62
u Opolska, Rusko
Freitag Josef 1872 Ženista / Genie-Rgt. 01.12.1918 Zemřel v Pola
Fuchs Reinhold 1887 Pěšák /
Inf.Rgt. 73,
7. Komp.
Březen 1917 Zemřel v Rumunsku
Fuchs Wolfgang 1890 Pěšák /
Inf.Rgt. 100,
2. Komp.
02.05.1915 Zemřel v Gorlice, Galicie
Geier Gustav Peter 1897 Pěšák /
Inf.Rgt. 73,
13. Komp.
11.07.1916 Padl na Monte Zebio v Itálii
Gerbert Georg 1896 Pěšák / Inf.Rgt. 73 28.09.1917 Zemřel v Lajsovu, Galicie
Geupel Adam Erhard 1883 Sapér 10.03.1918 Padl na Monte Sisemol v Itálii
Geupel Adolf 1897 Pěšák / Inf.Rgt. 73 1918 Pohřešován v ital. zajetí
Geupel Hermann 1895 Dělostřelec / Geb.R. 9 20.05.1918 Zemřel v Feltre v Itálii
Geupel Robert August 1885 Četař / Inf.Rgt. 73 16.08.1914 Padl u Velka Klava, Srbsko
Görisch Hermann 05.11.1882 Pěšák /
Landsturm-I.R. 6,
12. Komp.
1914 Pohřešován v Srbsku
Hendel Adam Gustav 1891 Pěšák /
Landwehr-I.R. 6,
1. Komp.
22.07.1915 Padl u Niedrzwica Mala,
Lublin, Polsko
Hendel Reinhold 1894 Pěšák / Inf.Rgt. 73 23.03.1915 Zemřel v Hranicích na Moravě,
průstřel hlavy
Hendel Robert 1895 Pěšák /
Inf.Rgt. 73,
15. Komp.
22.08.1915 Zemřel v evak. nemocnici č.103
v Brjansku, Orel, Rusko
Hendl Paul 1895 Pěšák / Inf.Rgt. 42 03.02.1915 Padl na kótě 836,
Rabe, Lisko, Galicie
Hofmann Anton 1872 Pěšák
/ Landsturm I-Baon 46,
1. Komp.
16.03.1915 Zajat 12.12.1914 u Ušice v Srbsku,
zemřel v srbském zajetí
Hofmann Johann 1897 Pěšák
/ Landsturm-I.R. 26,
6. Komp.
20.03.1917 Padl v Galicii
Hopperdietzel Otto 1884 Střelec / Sch.R. 6,
9. Komp.
18.07.1917 Zemřel v zajetí,
Sulmona, Itálie
Hopperdietzel Richard 1887 Střelec / Sch.R. 6,
7. Komp.
07.05.1917 Zemřel v rus. zajetí
v Antipicha, Pensa, Rusko
Jäckel Emil 1891 Pěšák / Inf.Rgt. 73,
15. Komp.
1914 Padl v Srbsku
Jäger Gustav 1885 Pěšák / Inf.Rgt. 73,
1. Komp.
22.12.1914 Padl v Srbsku
Jacob Alfred Otto 1890 Dragoun / Drag.R. 14 03.05.1916 Zemřel v Aši
Jacob Gustav 1897 Pěšák 1918 Zemřel v Maďarsku
Köppel Hermann 09.12.1889 Pěšák / Inf.Rgt. 100 Juli 1915 Pohřešován v Itálii
Keller Eduard 1874 Pěšák / Inf.Rgt. 73 11.12.1916 Padl v Tyrolsku, Itálie,
zasypán lavinou
Keller Emil 1887 Strážmistr / Drag.R. 14, MG Abt. 05.08.1916 Padl v Rusku
Künzel Johann 1891 Pěšák / Inf.Rgt. 73,
5. Komp.
24.09.1915 Zemřel v evak. nemoc. 86,
Charkov, Rusko,
Künzel Reinhold Johann 1881 Myslivec /
Feldjäger-Baon 22,
4. Komp.
03.07.1915 Padl v Rusku
Lederer Johann Emil 1893 Pěšák / Inf.Rgt. 73 1914 Pohřešován v srb. zajetí
Lederer Josef ? Pěšák / Inf.Rgt. 73 05.03.1915 Pohřešován v Karpatech
Leupold Peter 1895 Kaprál / Inf.Rgt. 73,
8. Komp.
20.09.1914 Padl v Srbsku
Martin Gustav 07.09.1876 Pěšák /
Inf.Rgt. 73,
1. Komp.
16.01.1916 Zemřel v Laibachu / GarnSpit č.8
Slovinsko
Merkel Richard 21.07.1882 Pěšák /
Landsturm-I.R. 6
09.09.1914 Pohřešován u Šabacu
na Sávě, Srbsko
Möckel Otto 21.05.1882 Pěšák /
Landsturm-I.R. 6,
3. Komp.
21.02.1915 Padl v Rusku
Müller Adolf 1892 Střelec / LandSch.R.1, RgtsStab 01.02.1915 Padl
Müller Reinhold 1892 Dělostřelec / Feld-Kan.R. 8 12.01.1916 Zemřel v rus. zajetí
v Beresovce, Rusko
Neupert Albrecht 08.02.1885 Pěšák / Landsturm-I.R. 6 15.-30.1914 Pohřešován v Srbsku
Oelschlegel Ad ? Pěšák 1915 Padl v Karpatech
Rei Otto 1885 Četař / Inf.Rgt. 73,
11. Komp.
30.06.1916 Padl u Dorole, Itálie
Rei Richard ? Střelec / Sch.R. 6 21.02.1915 Pohřešován v Karpatech
Reinel Richard ? Pěšák / Landsturm-I.R. 6 18.08.1917 Pohřešován v Itálii
Reinfeld Robert 1889 Kaprál / Inf.Rgt. 35,
15. Komp.
23.11.1914 Zemřel v srbském zajetí
Reinfeld Otto 1890 Četař / Inf.Rgt. 73,
5. Komp.
27.03.1915 Padl v Karpatech
Ritter Christof Emil 1888 Střelec / Sch.R. 6 11.10.1914 Padl v Srbsku
Ritter Emil 1894 Pěšák
/ Inf.Rgt. 73,
8. Komp.
05.03.1915 Padl v Karpatech
Ritter Felix 1874 Pěšák
/ Landsturm-I.-Baon 44,
1. Komp.
29.07.1916 Padl u Smolary v Rusku
Ritter Rudolf Christof 1892 Pěšák / Inf.Rgt. 73 08.08.1916 Pohřešován v rus. zajetí
Rogler Georg Johann 1894 Pěšák / Inf.Rgt. 73 06.01.1917 Padl v Rumunsku
Rogler Richard 1889 Pěšák / Inf.Rgt. 73 26.10.1915 Zemřel v rus. zajetí
v Solotaja Orda
Roßbach Gustav 1880 Pěšák / I.R. 73,
3. ErsKomp.
27.09.1915 Pohřešován v srbském zajetí,
Varvarin, Srbsko
Seuß Gustav Robert ? Pěšák / Německá armáda 1917 Padl ve Francii
Söllner Richard ? Pěšák / I.R. 73,
9. Komp.
25.07.1916 Padl na Monte Zebio
v Itálii
Stöß Rudolf 1885 Pěšák 02.07.1915 Padl v Galicii
Thorn Andreas ? Poručík 1917 Padl v Itálii
Wettengel Andreas Adam 1880 Myslivec / Feldjäger-I.-Baon 22 27.06.1915 Padl u Marlinova na Dněstru, Rusko
Wettengel Otto ? Dělostřelec 21.03.1917 Zemřel v Linzi
Wölfel Leonhard Bernhard 1880 Pěšák / Landsturm-I.R. 6,
4. Komp.
25.02.1915 Zemřel v srb. zajetí v Bitolj,
Makedonie 12/2/1915?
Wunderlich Albin 1896 Pěšák / Inf.Rgt. 73,
2. Komp.
10.07.1916 Zemřel v nemocnici v Innsbrucku,
průstřel stehna
Wunderlich Hermann 1879 Myslivec /
Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. 2
13.12.1916 Padl v Itálii
Wunderlich Theodor 1883 Pěšák / Inf.Rgt. 73 30.11.1916 Zemřel v ašském lazaretu, tuberkulóza
Zäh Christof 1882 Pěšák / Inf.Rgt. 73,
16. Komp.
20.01.1916 Zemřel v Aši

Zdroj: Ernst Franke / Cheb

Vysvětlivky:
I.R. – peší pluk
Landwehr-I.R. – domobranecký pěší pluk
Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. – pluk tyrolských císařských myslivců
Feld-Jäger Baon. - prapor polních myslivců
c. k. LstB. - k.k. domobranecký prapor
Sch.R. – střelecký pluk
Komp. - rota

Na následující straně naleznete seznam všech obětí 2. světové války.

1 / 2 Následující strana