Schildern / Štítary I.

Oběti 1. světové války


Datum zveřejnění:

1 / 2 Následující strana

Podle nejnovějších poznatků zahynulo v průběhu 1. světové války 16 štítarských občanů - to odpovídalo cca. 7,5% tehdejšího počtu místního obyvatelstva. 15 obětí bylo uvedeno na válečném pomníku. Tento pomník byl vysvěcen církevním radou Dr. Heldem 10. září 1933 za účasti širokých vrstev obyvatelstva a řady válečných spolků z celého Ašského okresu.

Štítarský válečný pomník byl zničen i s celou obcí počátkem 50. let minulého století.

Štítarský válečný pomník

Příjmení Jméno Narozen Hodnost,
jednotka
Padl
/pohřešován
Místo úmrtí
Aechtner Wolfgang 1893 Infanterista
IR. 73, 1. Komp
08.10.1916 Zemřel na průstřel břicha v nemocnici ve Vídni IX,
Geier Karl 1894 Infanterista
IR. 73
5547 Padl u Żołobina (kóta 780), Karpaty, Galície
Geier Ernst 1885 Infanterista
IR. 73, MG Komp. IV
6548 Padl u Zenson na Piavě, Itálie
Gläsel Adolf 1900 Infanterista 6927 Zemřel ve Štítarech
Klier Erhard 1880 Infanterista
Landsturm-I.R. 6,
7. Komp.
5825 Padl v Itálii
Korndörfer Richard 1873 Infanterista
Landsturm-I.Baon 45
5465 Zemřel ve Valjevo v Srbsku
Korndörfer Richard 1893 Infanterista
Landsturm-I.R. 8
6069 Pohřešován u Staislau v Galícii, Rusko
Krippendorf Gustav 1878 Jäger - Tiroler
Kaiserjäger-Reg. 2.
6604 Padl v Itálii
Ludwig Rudolf 1896 Schütze
Sch.R. 6
6138 Padl v Galícii
Rank Christof 6.7.1894 Infanterista
I.R. 102
5427 Pohřešován v Srbsku
Rausch Emanuel 1890 Infanterista
bair. I.R.,
Německá armáda
1915 Padl v Rusku
Scharf Adolf 1888 Infanterista
IR. 73
6525 Padl v Itálii
Wagner Adolf 1893 Dragoun
Drag.Reg. 14
1915 Pohřešován ve Volyni, Ukrajina
Wilfert Christof 1882 Dragoun
Draß.Reg. 2
6006 Pohřešován u Okna v Rusku
Wunderlich Adolf 1890 Infanterista
IR. 100, 9. Komp.
5603 Padl u Biecz, Gorlitce v Galícii
Wunderlich Ernst 19.08.1887 Střelec
Sch.R. 17, 7. Komp.
5573 Pohřešován v zajetí v Rusku

Zdroj: Ernst Franke / Cheb

Vysvětlivky:
I.R. – peší pluk
Landwehr-I.R. – domobranecký pěší pluk
Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. – pluk tyrolských císařských myslivců
Feld-Jäger Baon. - prapor polních myslivců
c. k. LstB. - k.k. domobranecký prapor
Sch.R. – střelecký pluk
Komp. - rota

Na následující straně naleznete seznam všech obětí 2. světové války.

1 / 2 Následující strana