Oběti světových válek na Ašsku

Datum zveřejnění:

Válečné pomníky

V tomto oddíle jsou uvedeny všechny známé oběti Ašska, které si vyžádaly obě světové války. Výsledky dlouholetého pečlivého bádání v této oblasti mi laskavě poskytl pan Ernst Franke z Chebu, kterému zde touto cestou velice děkuji. Bez jeho přičinění by tyto obsáhlé seznamy těžko vznikly.

Seznamy jednotlivých obcí jsou vždy rozděleny na 1. a 2. světovou válku, jsou abecedně uspořádány, s uvedením základních informacích o roku narození, hodnostech a místu úmrtí těchto obětí. Na jednotlivé obce se dostanete prostřednictvím výše uvedeného menu (bude postupně doplňováno).

Válečné pomníky se dochovaly v těchto obcích:

Pastviny / Fridersreuth - (GPS: 50.2761861N, 12.1480469E)
Trojmezí / Gottmannsgrün - (GPS: 50.3065261N, 12.1424706E)
Hranice / Rossbach - (GPS: 50.3048986N, 12.1770122E)
Podhradí / Neuberg - (GPS: 50.2554414N, 12.2043944E)
Dolní Paseky / Niederreuth - (GPS: 50.2353767N, 12.2371194E)
Vernéřov / Wernersreuth - (GPS: 50.2192322N, 12.2351158E)
Hazlov / Haslau - (GPS: 50.1538378N, 12.2746256E)
Mokřiny / Nassengrub - (GPS: 50.2054503N, 12.2108350E)
Skalka / Rommersreuth - (GPS: 50.1766531N, 12.2690103E)
Újezd / Mähring - (GPS: 50.2497014N, 12.1109150E)
Výhledy / Steingrün (torzo) - (GPS: 50.1847161N, 12.2689797E)