Deutsche Version
Odkaz na Facebook Thonbrunn
 

Publikace - 1


Na těchto stránkách naleznete seznam tématicky souvisejících publikací, které jsou k dispozici v tištěné nebo digitální podobě. Zájemci v nich mohou nalézt zdroj k dalšímu studiu místní historie. Kvůli přehlednosti rozděleno do několika oddílů. Bude postupně doplňováno.

1 2 3 4 5 6

Knihy - Historie Ašska


Rossbacher Heimatbuch

Rossbacher Heimatbuch

německy

Domovská kniha města Rossbach a přilehlých obcí Friedersreuth, Gottmannsgrün a Thonbrunn. Vydáno v roce 1970 v Mnichově, německy. Obsahuje bohatý textový a obrazový materiál.

 

 


Rossbacher Heimatbuch - dodatky

Nachtrag zum Rossbacher Heimatbuch

německy

Dodatky k domovské knize města Rossbach a přilehlých obcí Friedersreuth, Gottmannsgrün a Thonbrunn. Vydáno v roce 1979 v Mnichově, německy.

 

 


Karl Alberti

Beiträge zur Geschichte der Stad Asch und des Ascher Bezirkes - Band I-IV

německy

Karl Alberti - Příspěvky k historii města Aš a Ašska, I - IV.
Fundovaná historie města Aš a Ašska ve čtyřech svazcích, německy.
Vydáno v Aši v letech 1934 - 1941.

 

Benno Tins

Heimatskunde des Ascher Bezirkes

německy

J. Tittmann - Vlastivěda Ašského okresu, německy, Asch 1893, 280 stran.

 

 


Chronik der Stadt Asch

Chronik der Stadt Asch 1895 - 1942 /
Kronika města Aš 1895 - 1942

německy

Strojový přepis kroniky města Aš.
2 díly, německy. Vydal Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau 1993, 533 a 493 stran.

 


Richard Rogler

Die Orts- und Flurnamen des Ascher Bezirkes

německy

Richard Rogler - Místní názvy v Ašském výběžku.
Obsáhlá histografie německých místopisných názvů v Ašském výběžku, německy.
Vydal Verlag Ascher Rundbrief München roku 1955, 400 stran.

 


Benno Tins

Die Eigenwillige Historie des Ascher Ländchens

německy

Benno Tins - Historie Ašského výběžku.
Obsáhlá historie Aše a Ašského výběžku, německy.
Vydal Heimatverband des Kreises Asch se sídlem v Rehau roku 1977, 660 stran.

 


Ascher Ländchen

Das Ascher Ländchen - Ašsko

německy

Helmut Klaubert - Kniha reprintů starých pohlednic Ašska s příslušným popisem,
vydáno v roce 1981 Archivem okresu Aš se sídlem v Selbu, německy, 168 stran.


Asch-Rossbach-Adorf - Historie železniční trati

Asch - Rossbach - Adorf /
Historie lokální železniční trati

německy

Wölfel, Petrak, Marks - Výpravná publikace o historii železniční trati Aš-Rossbach-Adorf. Velmi bohatý textový i obrazový materiál, tým autorů, vydáno v roce 2014, 400 výtisků, německy, 225 stran.


Ascher Strasse u. Gassen

Ortsteile, Gassen, Strassen und
Plätze der Stadt Asch -
Čtvrti, ulice, uličky a náměstí města Aš

německy

Karl Alberti - Vydáno 1923. Německy.

 

 


Adressbuch Asch 1941

Adressbücher der Stadt Asch /
Ašské adresáře

německy

Řada adresářů města Aše a okolních obcí. Vydány byly roky 1906, 1923, 1930, 1935 a 1941. Německy. 113 stran.

 

 


Heimatjahrbuch 1926

Heimatjahrbücher /
Ašské ročenky

německy

Řada ročenek města Aše, toto je obal 2.ročníku.
Vycházelo v letech 1925 až 1935 (celkem 11 ročníků).
Vydal Haingauverlag Asch. Německy. Rozsah různý.

 


Geologie des Ascher Bezirkes

Geologie des Ascher Bezirkes

německy

Emil Mottl - Geologie Ašského výběžku.
Brožurka o geologických podmínkách v Ašském výběžku, součástí je barevná geologická mapa, německy.
Vydáno v Aši roku 1932, 31 stran.

 


Höhenverhältnisse in Rossbach

Höhenverhältnisse in Rossbach

německy

Gustav Hoier - Výškové poměry v Rossbachu.
Brožurka o nadmořských výškách v Rossbachu, německy.
Vydáno v Rossbachu roku 1933, 21 stran.

 

 


Sagen und Erzählungen

Sagen und Erzählungen - Pověsti a příběhy

německy

Wilhelm Fischer - s ilustracemi Karla Krauße, německy.
nedatováno, 184 stran.

 

 

 


Ašsko na starých pohlednicích

Ašsko na starých pohlednicích

českyněmecky

Magdalena Šmrhová - Staré pohlednice z Aše a okolí,
doplněno průvodním textem,
vydáno v roce 2011, 288 stran, česko-německy.

 

 


Aš v zrcadle času

Aš v zrcadle času

českyněmeckyanglicky

Historie a současnost města Aš,
vydal městský úřad Aš v roce 2005,
česky-německy-anglicky, 88 stran.

 

 


Dílna ’88 Ašsko

Dílna ’88 Ašsko

česky

Kniha fotografií z reálného socialismu v Aši a na Ašsku, zakázána komunisty a stažena z prodeje, různí fotografové, vydáno v roce 1988, česky, 60 stran.

 


Dílna ’89 Ašsko

Dílna ’98 Ašsko po deseti letech

česky

Kniha fotografií navazující na Dílnu 88,
vydáno v roce 1998, česky, 72 stran.

 

 


1 2 3 4 5 6

 

Další odkazy:


Trika Akita Inu


trika Akita inu

Starší statě a aktualizace